दोस्रो स्तरको कथाहरू

अपाङ्गता हुनुभनेको असमर्थ हुनु होइन

लेखकः अग्नेस् माबुरूरू
क्तित्रकारः वेईहान डे ग्गेएर्
अनुवादकः अनुपमा क्तवश्वकमाथ

यस छोटो कथाको मार्फत अशक्त व्यक्तिहरुमा हुने क्षमताको बारेमा बताउन खोजीएको छ ।

कथा पढ्नुहोस्

भूत!

लेखकः चन्दन यादव
चित्रकारः कउस्तसब कामत
अनुवादकः अनुपमा विश्वकर्मा

एकादेशमा एउटा भूत थियो । जसलाई प्रत्येकदिन कसैन कसैलाई डराउनदिन मनपथ्र्यो । एकदिन उसलेयस्तो कसैलाई खोज्ने निर्णय गर्‍यो जसलाई सजिलोगरि डराउन सकियोस् । उहादहरणको लागि मुसा । के मूसा पनि अरूहरूजस्तै भूतसंग डरायो त ?

कथा पढ्नुहोस्

घामले नुहाउँछ

लेखकः ना खामहेइउआंग
चित्रकारः निभोअओङ्ग् सेएग्साकौन 
अनुवादकः अनुपमा विश्वकर्मा

एक्लो घामसँग माथि आकाशमा खेल्ने कोही छैन । ऊ नदीमा पौडिरहेको माछाहरुसंग खेल्न चाहन्छ । तर माछाहरू घामलाई भन्छन् कि उसले तिनीहरूलाई जलाउने छ ! के घामले तल पृथ्वीमा रहेका प्राणीहरूलाई साथी बनाउने कुनै तरिका छ त ?

कथा पढ्नुहोस्